tlgm

معاون نظارت و بازرسی دادگستری کل استان البرز مطرح کرد:

آغاز رتبه بندی پرونده های مهم

کرج، خزان نیوز - مازنی از آغاز رتبهبندی پروندهها در استان نیز خبر داده و گفت: برخی از پروندهها به دلیل مبلغ یا تعداد افراد زیادی که درگیر پرونده هستند از اهمیت بیشتری برخوردارند بنابراین دستهبندی این نوع پروندهها آغاز شده است.

img10052

محمدباقر مازنی، معاون بازرسی و نظارت دادگستری استان البرز درباره معاونت تازه تاسیس تحت مدیریت خود گفت: وظایف متعدد نظارتی به دستگاههای درون سازمانی برای این معاونت تعریف شده است؛ در حوزه درون سازمانی، معاونت ارزشیابی و نظارت، معاونت برنامهریزی و حفاظت اطلاعات بخشی از امر نظارت را پیگیری میکنند ولی وظایف این معاونت عموما در بخش قضائی و اداری به منظور ایجاد انسجام مورد نظر برای تصمیمگیری و تصمیمسازی بر اساس خروجیها تعریف شده است.

وی با تاکید بر اینکه تشکیل معاونت نظارت و بازرسی برای نخستین بار در کشور در البرز رخ میدهد افزود: رئیس کل دادگستری استان البرز با توجه به تجارب و شناختی که داشت به خوبی این نیاز را علتیابی کرده و حلقه ارتباط مدیریت با مجموعه را تشکیل معاونت نظارت و بازرسی دانست.

 

احتمال ابلاغ «معاونت نظارت و بازرسی به استانها»

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان البرز به نظرخواهی و مشورتگیری از صاحبنظران برای تهیه چارچوبها و حدود وظایف معاونت نظارت و

بازرسی اشاره کرده و اظهار داشت: شرح وظایف و چارت این معاونت به قوه قضائیه ارسال شده تا در صورت صلاحدید و پس از تصویب به دیگر استانها نیز ابلاغ شود.

وی در پاسخ به اینکه «آیا معاونت نظارت و بازرسی با سایر معاونتها و مدیریتهای دادگستری استان تداخل وظایفی ندارد» توضیح داد: به این معاونت، اختیارات نظارتی رئیس کل تفویض شده است بنابراین طرح تداخل داشتن وظایف، موضوعیت ندارد.

 

وظایف معاونت جدید

مازنی، شناسایی نیازها و پیشنهاد برای اصلاح چارت دستگاه قضایی استان، تبیین و پیگیری اجرای سیاستهای ابلاغی قوه قضائیه در استان، شناسایی و برنامهریزی برای رفع خلأهای مهارتی و ارتقای دانش کارکنان، ارزیابی بهرهوری و نحوه مدیریت مجموعهها، تهیه شناسنامه عملکردی واحدهای مختلف در طول سال و بررسی توانمندیهای هر مدیر و مجموعه را از جمله وظایف تخصصی معاونت تحت مدیریت خود برشمرد.

وی ادامه داد: یکی از کاستیها که تاثیرات منفی در هر مجموعهای ایجاد میکند نداشتن ارتباط مستمر بدنه با مدیریت مجموعه است که تقویت این ارتباط و نظارت بر ارتباط مستمر مدیران در چارچوب وظایف معاونت نظارت است؛ اگر روابط حسنه بین مدیر و مجموعه وجود نداشته باشد بهرهوری کاهش پیدا میکند.

 

تقویت نظارت

معاون نظارت و بازرسی دادگستری کل استان البرز در ادامه به وظایف عمومی معاونت جدیدالتاسیس نیز پرداخته و متذکر شد: این وظایف در کنار وظایف تخصصی معاونت بازرسی و نظارت است که شامل مواردی چون رسیدگی به شکایت و گلایههای مراجعان، موضعگیری به موقع درباره مطالب مرتبط به

دستگاه قضایی در رسانهها و فضای مجازی، تهیه و تنظیم برنامههای بازرسی مستمر از واحدهای مختلف، پاسخ به شکایات واحدها، پیگیری اقدامات استقرار سامانههای پیشرفته برای افزایش دقت و پیگیری روند رسیدگی و اجرای احکام پروندههای مهم و ملی است.

وی اضافه کرد: کنترل مستمر حُسن جریان امور در واحدهای قضایی و اداری استان، شناسایی نقاط ضعف و قوت افراد، تلاش برای تبدیل تواناییهای بالقوه به بالفعل، ایجاد هماهنگی برنامههای شهرستانی با استانی و ملی، نظارت دقیق بر تعداد ورودی و مانده شعب و پیگیری مستمر اقدامات قضایی برای ارتقای پاسخگویی از دیگر وظایف این معاونت است.

 

آغاز رتبهبندی پروندهها

مازنی از آغاز رتبهبندی پروندهها در استان نیز خبر داده و گفت: از نظر ما همه پروندهها مهم هستند اما برخی به دلیل مبلغ و تعداد افراد زیادی که درگیر پرونده هستند از اهمیت بیشتری برخوردارند بنابراین دستهبندی این نوع پروندهها آغاز شده و شامل پروندههایی هستند که حکم آنها منجر به اعدام و حبس ابد منجر شود مثل قتل، زنای به عنف و مواد مخدر یا پروندههای مرتبط با زمینخواری، اختلاس، ارتشا و مدیران و هرآنچه که در استان درباره آنها حساسیت وجود دارد.

وی افزود: بر اساس فرمهای جدید طراحی شده، در صورت ارجاع هریک از این نوع پروندهها به واحدهای مختلف قضایی، آنها مکلف هستند فرم مربوطه را تکمیل کنند و پروندهها نیز به شعب ویژه ارجاع داده میشود تا با سرعت و دقت بیشتری رسیدگی شده و به اطلاع افکار عمومی برسد.

 

افزایش شفافیت

معاون نظارت و بازرسی دادگستری کل استان البرز، هدف نهایی معاونت تازه تاسیس را افزایش شفافیت و جلب رضای عمومی دانسته و تصریح کرد: دستگاه قضایی خدمات زیادی انجام میدهد ولی به دلیل عدم انعکاس این خدمات، افکار عمومی اطلاع از آنها ندارند.

وی تشکیل کمیسیون ماده 477 را دیگر اقدام مهم معاونت نظارت و بازرسی معرفی کرده و اظهار داشت: این کمیسیون از قضات مجربی تشکیل شده تا تقاضاهای اعمال ماده 477 را بررسی و نتیجه آن را به رئیس کل اعلام کنند.

انتهای پیام/

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش های موردنیاز علامت گذاری شده اند *

ads ads

powered by madankan.ir